Hợp đồng đặt cọc mua chung cư – Mẫu hợp đồng mới nhất 2021

Hợp đồng đặt cọc mua chung cư

Bạn đang có ý định đặt cọc mua chung cư nhưng vẫn chưa rõ hợp đồng đặt cọc mua nhà chung cư có những điều khoản gì? Hãy cùng canhoceladon.vn tìm hiểu các điều khoản trong hợp đồng đặt cọc mua nhà chung cư mới nhất 2021.

Hợp đồng đặt cọc mua chung cư
Hợp đồng đặt cọc mua chung cư

Hợp đồng đặt cọc mua chung cư là gì?

Hợp đồng đặt cọc mua chung cư được hiểu là hình thức đảm bảo chắc chắn cho giao kết ( mua bán) diễn ra theo đúng như mong muốn của bên mua và bên bán.

Hợp đồng đặt cọc mua chung cư được quy định tại điều 328 bộ luật dân sự 2015 như sau: Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết thực hiện hợp đồng.

Hợp đồng đặt cọc mua chung cư
Hai bên ký hợp đồng đặt cọc căn hộ Celadon City

Trường hợp nếu bên đặt cọc từ chối việc thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc. Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ những trường hợp có thỏa thuận khác.

Tại sao phải đặt cọc trước khi tiến hành sang tên?

Chờ hoàn thành thủ tục giấy tờ để chuyển nhượng căn hộ chung cư tại văn phòng công chứng (thông thường sẽ mất từ 7 – 15 ngày sau khi nộp hồ sơ chuyển nhượng căn hộ lên chủ đầu tư. Bên bán sẽ nhận lại đầy đủ giấy tờ cần thiết cho việc chuyển nhượng và bàn giao lại cho bên mua).

Cơ sở pháp lý: Hợp đồng đặt cọc mua chung cư hay nhà đất có giá trị pháp lý rất cao. Đây sẽ là cơ sở để giải quyết mọi tranh chấp xảy ra trong quá trình mua bán.

Hợp đồng đặt cọc mua chung cư
Hợp đồng đặt cọc mua chung cư

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà chung cư mới nhất 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(V/v Mua bán nhà, đất)

Hôm nay, ngày …tháng … năm 20…. tại ……………. …………………………………..TP HCM, chúng tôi gồm có:

Bên Đặt Cọc(Bên A): Ngày sinh:

CMND số : Cấp ngày : Tại

Địa chỉ liên lạc :

Số điện thoại :

 

Bên Nhận Cọc(Bên B): Ngày sinh:

CMND số : Cấp ngày : Tại

Địa chỉ HK :

Địa chỉ liên lạc :

Số điện thoại :

Bên làm chứng (Bên C): Ngày sinh:

CMND số :

Địa chỉ liên lạc :

Số điện thoại :

 

Sau khi tham khảo rõ tình trạng pháp lý của Dự án ………………… Khu …………………do ……………………. làm Chủ đầu tư, các Bên thống nhất ký Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng căn hộ thuộc Dự án trên, với những điều khoản sau:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG, THANH TOÁN

 • Bên A đồng ý đặt cọc và Bên B đồng ý nhận cọc để chuyển nhượng căn hộ diện tích: ,khu dự án ………………….
 • Giá trị chuyển nhượng:
STT NỘI DUNG Số tiền (VNĐ)
Đã bao gồm VAT
1 Giá gốc trên hợp đồng
2 Giá chuyển nhượng
3 Bên B đã thanh toán cho Chủ đầu tư
4 Số tiền chênh lệch
5 Tổng số tiền Bên A phải thanh toán cho Bên B: (3) + (4)
6 Số tiền đặt cọc
7 Số tiền còn lại thanh toán khi công chứng: (5) – (6)
(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………

Ngày ……/……/………, Ngay sau khi hoàn tất thủ tục xác nhận tại Chủ đầu tư hoặc sang tên tại Cơ quan có thẩm quyền, Bên B phải bàn giao toàn bộ giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng căn hộ cho Bên A, Bên A phải thanh toán cho Bên B số tiền còn lại là:……………………………….VNĐ (Bằngchữ:……………………………………………………………………………………………………..)

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

 • Bên B cam kết căn hộ do Bên B đứng tên là hợp pháp, đủ điều kiện chuyển nhượng theo qui định của pháp luật, việc chuyển nhượng đã được sự đồng ý của các đồng sở hữu hoặc người liên quan với Bên B. Mọi tranh chấp có liên quan đến quyền sở hữu sau này, Bên B sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • Trường hợp Bên A không thực hiện đúng những điều khoản đã thỏa thuận tại Hợp đồng này vì bất kỳ lý do nào thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và Bên A sẽ chịu mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc.
 • Trường hợp Bên B không thực hiện đúng những điều khoản đã thỏa thuận tại Hợp đồng này vì bất cứ lý do nào thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, Bên B có trách nhiệm trả lại tiền cọc và phải chịu phạt cho Bên A một khoản tiền bằng với số tiền đã đặt cọc tương ………………………VNĐ(Bằngchữ:…………………………………………………………………). Thời gian trả lại tiền cọc, tiền phạt, tiền thanh toán (nếu có) cho Bên A là ngay khi giao dịch bị hủy.
 • Trong trường hợp Chủ đầu tư thay đổi mẫu Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng hoặc không thực hiện được thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật (ngoài mong muốn của các Bên) mà các Bên không thương lượng được, Bên B phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã nhận của Bên A trong vòng 01 (một) ngày kể từ ngày có thông báo chính thức của Chủ đầu tư hoặc Cơ quan có thẩm quyền.
 • Bên …. chịu tất cả các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng, bao gồm: phí công chứng; chi phí theo quy định của Chủ đầu tư (nếu có).
 • Bên… có trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân đầy đủ theo qui định của Nhà nước
 • Các Bên chịu trách nhiệm đóng thuế của mỗi Bên theo qui định của Nhà nước.
 • Hợp đồng đặt cọc đương nhiên hết hiệu lực ngay khi các Bên hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tại Chủ đầu tư hoặc Cơ quan có thẩm quyền.
 • Hợp đồng đặt cọc này có hiệu lực kể từ : ngày tháng năm 2021, được lập thành 02 (hai ) bản, có giá trị pháp lý như nhau, Bên A, Bên B mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

Bên A và Bên B đã đọc kỹ và hiểu rõ Hợp đồng này và đồng ý ký tên dưới đây:

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN C ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Trên đây là nội dung bài viết về hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư. Hy vọng có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thực hiện giao dịch mua bán căn hộ chung cư của mình. Canhoceladon.vn Chúc bạn giao dịch thành công!

Đánh giá post
0919 512 516
Liên hệ